Ανθοϊάματα για τον θεραπευτή

Ανθοϊάματα για τον θεραπευτή

Η ανθοθεραπεία σαν μέσον για την αναβάθμιση των ικανοτήτων του θεραπευτή και την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων της θεραπευτικής πρακτικής

 

‘Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν’

Τα ανθοϊάματα, όπως και κάθε ενεργειακό μέσον αυτο-μετασχηματισμού, επιλέγονται, όπως είναι γνωστό, με βάση τη συγκεκριμένη προσωπική κατάσταση του ατόμου που τα χρειάζεται. Ο θεραπευτής, όπως και ο καθένας, θα χρειαστεί να ‘δουλέψει με τον εαυτό του’ ακολουθώντας τον προσωπικό του δρόμο προκειμένου να αξιοποιήσει τα ανθοϊάματα για να πετύχει τις εξελίξεις που επιθυμεί για την προσωπικότητά του. Στη συνέχεια όμως -ή και παράλληλα με την επιδίωξη του στόχου αυτού, ορισμένα ανθοϊάματα φαίνεται πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν και να οξύνουν τη θεραπευτική ικανότητα και επάρκεια.

 

Αναπτύσσοντας τη διαίσθηση και ξεπερνώντας το ‘φράγμα’ της αναλυτικής λογικής αντίληψης

Είναι γνωστό ότι ο δυτικός σκεπτόμενος άνθρωπος -και ο επιστήμονας ακόμη περισσότερο- έχει μακρά παράδοση εκπαίδευσης στο να βασίζεται και να λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά της αναλυτικής προσέγγισης και της συγκεκριμένης σκέψης. Το κάνει αυτό ακόμα και όταν καταπιάνεται με μη-‘χειροπιαστά’ θέματα, όταν φιλοσοφεί ή όταν προσπαθεί να προσεγγίσει τον κόσμο των συναισθημάτων και της ψυχής. Αν και όλες πρακτικά οι σημαντικές ανακαλύψεις –και οι ψυχοθεραπείες ανάμεσά τους- αποτέλεσαν προϊόν εμπνευσμένης έρευνας και διαισθητικής επικέντρωσης στο αναζητούμενο, κατά τη μεταφορά τους στην πράξη τείνουν συνήθως να αναπαράγονται με ένα μάλλον μηχανικό, τυποποιημένο τρόπο, χάνοντας έτσι πολλά από τα ουσιαστικά στοιχεία τους κατά την εφαρμογή τους. Στην πράξη, όλοι όσοι εργάζονται στο χώρο των θεραπειών γνωρίζουν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ‘χαρισματικό’ θεραπευτή και τον ακαδημαϊκά ευρέως καταρτισμένο ειδικό. Ο πρώτος είναι σε θέση στη διάρκεια μιας θεραπείας να κάνει ‘ενστικτωδώς’ το κατάλληλο πράγμα την κατάλληλη στιγμή –συχνά χωρίς και ο ίδιος να μπορεί να εξηγήσει το γιατί. Ο δεύτερος κατέχει θεωρητικά ότι είναι γνωστό σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Δεν χρειάζονται νομίζω επιχειρήματα για να δεχτεί κανείς ότι ένας συνδυασμός γνώσης και διαίσθησης, εκμαθημένης και άμεσης ικανότητας πρόσβασης στη θεραπευτική πληροφορία, είναι απαραίτητος αν θέλει να αναβαθμίσει κανείς την επάρκειά του σαν θεραπευτής προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης, πιο σφαιρικής, πιο ολιστικής προσέγγισης. Τα ανθοϊάματα είναι σε θέση να βοηθήσουν εξαιρετικά σε κάτι τέτοιο, πραγματοποιώντας μια αναδιάταξη των σχέσεων και λειτουργιών των αντιληπτικών μηχανισμών και παρέχοντας άμεσα αποτελέσματα, χωρίς ουσιαστικά καμία προσπάθεια πλην αυτής που απαιτεί η προθυμία του να αποδεχτεί κανείς, να εντάξει στη συνειδητότητά του και να θελήσει να ζει μέσα από μια διευρυμένη ευαισθησία και αντίληψη του εαυτού του και της ζωής.

 

Ιάματα για την ανάπτυξη της διαίσθησης

Ένα πλήθος από ιάματα (ανθοϊάματα, gem elixirs κ.α.) αποδεικνύονται κατάλληλα για το σκοπό αυτό, παραμερίζοντας εμπόδια ως προς την διαισθητική αντίληψη και αναπτύσσοντας διαφορετικές όψεις διαισθητικής συνειδητότητας. Ένα πολύ καλό και βασικό κατά τη γνώμη μου ανθοΐαμα γι’ αυτό το σκοπό είναι το γνωστό σε πολλούς ανθοΐαμα του Bach Cherry Plum. Με την παρουσία αυτού του ενεργειακού καταλύτη, παραμερίζοντας εκλογικεύσεις και εγκεφαλικές ερμηνείες, ο νους είναι σε θέση να επικοινωνήσει άμεσα με το υποσυνείδητο και να αντλήσει από εκεί ‘ατόφιο’ συγκινησιακό υλικό για την κατανόηση της πραγματικότητας. Η εμπειρία με έχει πείσει ότι είναι πολύ καλό για ένα θεραπευτή (εκτός αν πρόκειται για ένα εκ φύσεως εξαιρετικά ‘ανοικτό’ ενεργειακά και διαισθητικό άτομο, το οποίο επιπλέον δεν έχει χάσει στο ελάχιστο την επαφή με τη διαίσθησή του μέσα από την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση) να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας για κάποιο διάστημα –εβδομάδων ή μηνών- το συγκεκριμένο ανθοΐαμα, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ποιοτική μετάβαση σε μια περισσότερο διαισθητική προσέγγιση στη δουλειά του.

Επιπρόσθετα, το ανθοΐαμα της Καλιφόρνια (FES) Star Tulip θα αυξήσει την ψυχική δεκτικότητα (receptivity) και την ικανότητα άμεσης ψυχικής επικοινωνίας με τον εαυτό και με τον θεραπευόμενο. Το Yellow Star Tulip, επίσης της FES, θα μεγιστοποιήσει την ικανότητα του να συμπάσχει κανείς με τον άλλο χωρίς να ταυτίζεται μαζί του (empathy) και επίσης να διαισθάνεται εκ των προτέρων την επίδραση των λόγων και των ενεργειών του στους άλλους. Το Iris της FES θα εμπνεύσει τον θεραπευτή προκειμένου να βοηθήσει στο να εκφραστούν συναισθήματα μέσω της τέχνης (στην art therapy, αλλά και σε εναρκτήριες διαδικασίες ψυχικής έκφρασης σε οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση) και να ευοδωθεί η δημιουργικότητα και η συμμετοχή στη ζωή μέσα από την αφύπνιση του αρχέγονου δημιουργικού στοιχείου μέσα στον άνθρωπο.

 

Απόδοση και αίσθημα θεραπευτικής επάρκειας

Η αυτοπεποίθηση είναι φυσικά ένα πολύ βασικό απαιτούμενο στο θεραπευτικό χώρο και ένα πολύ συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι -νέοι συνήθως- θεραπευτές είναι η εντύπωση ότι δεν γνωρίζουν αρκετά, ότι δεν μπορούν να βασιστούν στις γνώσεις, την ικανότητα και την εμπειρία τους και ότι χρειάζονται συνεχώς καθοδήγηση. Το ανθοΐαμα του Bach Cerato θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσει κανείς αυτά που ήδη γνωρίζει, διαισθάνεται και αντιλαμβάνεται και να πορευτεί με σιγουριά, χωρίς να πανικοβάλλεται και χωρίς να νοιώθει ότι δεν έχει ‘από που να πιαστεί’.

Self-confidence is of course a very important issue in the therapeutic field. Quite a common problem, especially among young therapists, is their insecurity and fear that they don’t know much or enough, that they can not rely on what they know, that they need constant guidance and supervision. In these cases, the Cerato flower essence will exceptionally increase one’s ability to be in touch with one’s own knowledge, experience, reason and intuition; it will help one to realize, remember and become aware of what one already knows, is able to feel, intuit and understand, so that one becomes able to proceed with confidence, without the panicky feeling of not having ‘a hand to hold’.

Το ανθοΐαμα του Bach Larch αφορά την κλασσική περίπτωση όπου η αυτοπεποίθηση χρειάζεται τόνωση, όταν κανείς επιχειρεί κάτι καινούριο ή όταν νοιώθει ότι οι άλλοι είναι ‘εξ ορισμού καλύτεροι’ από αυτόν. Το Elm, επίσης από το σύστημα του Bach, είναι κατάλληλο για τον έμπειρο θεραπευτή που χάνει ξαφνικά την αυτοπεποίθησή του μπροστά σε ένα δύσκολο περιστατικό ή μπροστά σε ποιοτικά αναβαθμισμένες συνθήκες δουλειάς, όπως π.χ. σε μια σημαντική συνάντηση, σε μια αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, μια προαγωγή κλπ. Το ανθοΐαμα Bach Vervain αποκαθιστά το μέτρο, την αυτοπεποίθηση και την ηρεμία όταν το άγχος προκύπτει από τις πολύ αυξημένες απαιτήσεις που έχει ο θεραπευτής από τον εαυτό του, αισθανόμενος ότι πρέπει να υπεραποδώσει και να ‘σώσει’ οπωσδήποτε τον άλλο. Το ίδιο ανθοΐαμα θα βοηθήσει αυτόν που κατά βάθος θεωρεί ότι τίποτε λιγότερο από το τέλειο σαν απόδοση δεν επαρκεί για να θεωρήσει τον εαυτό του επαρκή ως θεραπευτή. Το Vervain επίσης, μαζί με το Pine (Bach), βοηθούν το άτομο που σαν θεραπευτής πολύ εύκολα αισθάνεται ενοχικά για το πεπερασμένο των δυνατοτήτων του να πείθει πάντοτε τους άλλους ως προς τις απαραίτητες αλλαγές αλλά και για τις αναπόφευκτες και ανθρώπινες ανεπάρκειες και τα λάθη του.  Το Heather του Bach ισορροπεί, ωριμάζει και απεξαρτά από τη γνώμη των άλλων αυτόν που το εγώ του δοκιμάζεται όταν θεωρεί ότι κρίνεται η επάρκειά του ως θεραπευτή και επιθυμεί πολύ να τύχει αναγνώρισης και αποδοχής από τον κύκλο του.

Το ανθοΐαμα Vine του Bach είναι κατάλληλο για τον θεραπευτή που έχει την τάση να γίνεται πολύ κατευθυντικός και καταλήγει να ασκεί ψυχική εξουσία στους άλλους.

Το ανθοΐαμα Larkspur της FES ενισχύει αποφασιστικά αυτόν που ενώ καλείται να αναλάβει κάποιας μοφρής υπεύθυνη ή ηγετική αρμοδιότητα σαν θεραπευτής, επόπτης, διδάσκων κλπ, αφενός ενθουσιάζεται υπερβολικά, συγχρόνως όμως φοβάται, διστάζει και αγωνιά για το αν θα τα καταφέρει, είτε φτάνοντας στο σημείο του να αρνηθεί είτε καταβάλλοντας τεράστια ψυχική προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί.

 

Κόπωση

Η ανάγκη διατήρησης και ανανέωσης των δυνάμεων είναι βέβαια ένας ακόμα τομέας όπου τα ανθοϊάματα μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο. O θεραπευτής που εξαντλείται επειδή καταξοδεύει τις δυνάμεις του είτε μέσα από ένα υπερβολικό αίσθημα ευθύνης και ενθουσιώδους προσφοράς είτε από μια τάση υπερενεργητικότητας, θα βοηθηθεί να εξισορροπήσει την απόδοσή του με τα ανθοϊάματα Vervain (Bach) και Aloe Vera (FES) αντίστοιχα. Το Oak θα φανεί πολύτιμο κατά τις περιόδους που νοιώθουμε κουρασμένοι και φορτωμένοι με ευθύνες, το Hornbeam θα αντιρροπίσει την κόπωση λόγω μείωσης του ενδιαφέροντος που μπορεί να προκαλεί η μονότονη επανάληψη στη δουλειά και το Olive θα ‘ξαναγεμίσει τις μπαταρίες μας’ κατά τη διάρκεια ή μετά από συγκυρίες που έκαναν αναπόφευκτη την υπερβολική εργασία χωρίς τη δυνατότητα για την απαραίτητη ξεκούραση. Το Heather θα μας βοηθήσει εξαιρετικά κατά τα διαστήματα που δεν είμαστε ψυχικά διαθέσιμοι για τους άλλους, λόγω π.χ. ζητημάτων που μας απασχολούν προσωπικά και κάνουν το ενδιαφέρον μας να στρέφεται γύρω από τον εαυτό μας, εμποδίζοντάς μας από του να προσηλώσουμε αρκετά την προσοχή μας στον θεραπευόμενο, ενώ το Wild Rose θα μας ενισχύσει εξασφαλίζοντας την μη-παραίτηση μπροστά σε δυσκολίες και την διατήρηση μιας ζωντανής και γεμάτης ενδιαφέροντα συμμετοχής στα δρώμενα στο χώρο της εργασίας μας κλπ.

 

Προστασία της διάθεσης και του προσωπικού ενεργειακού πεδίου

Όπως είναι φυσικό, η διαρκής ενασχόληση με προβλήματα και βεβαρυμένες καταστάσεις σωματικής ή/και ψυχικής υγείας, εμπεριέχει τον κίνδυνο του να επηρεάζεται κάποτε αρνητικά κανείς ως προς την ψυχική του διάθεση ή/και την κατάσταση της προσωπικής του ενέργειας. Εδώ τα Ιάματα του Bach Crab Apple (για τον ‘καθαρισμό’ της ενέργειας) και Walnut (για την ενίσχυση των ενεργειακών ορίων, ώστε να μη επηρεάζεται εύκολα κανείς) είναι πραγματικά πολύτιμα. Ανάλογο ρόλο παίζει το ανθοΐαμα Yarrow της FES, πολύτιμο για την προφύλαξη της ακεραιότητας του ενεργειακού μας περιβλήματος (αύρας) κατά την συχνή επαφή με έντονες, δυσαρμονικές ψυχικές καταστάσεις.

Σαν ανθοϊάματα που αναδεικνύουν και συντηρούν μια ευδιάθετη ψυχική στάση μπορούμε να αναφέρουμε μεταξύ άλλων το California Wild Rose για ευχαρίστηση στην εργασία, το Zinnia για τη θεώρηση της εύθυμης πλευράς των πραγμάτων, το Borage για κουράγιο, δύναμη και ευεξία και το Gentian για τη διατήρηση της αισιοδοξίας και της πίστης σ’ ένα θετικό αποτέλεσμα.

 

Μαρίνα Αγγελή