Ανθοϊάματα και ανοσοποιητικό σύστημα

Ανθοϊάματα και ανοσοποιητικό σύστημα

Όπως είναι γνωστό, τα ανθοϊάματα απευθύνονται βασικά στα συναισθήματα και στο νου, για αρμονία και εξισορρόπηση. Όπως όμως κάθε ολιστικής κατεύθυνσης θεραπευτής γνωρίζει, είναι άρρηκτη η σχέση ανάμεσα στο νου, την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου, έτσι που είναι αδύνατον να ξεχωρίσει κανείς πόσο και με ποιόν ακριβώς τρόπο τα τρία αυτά επίπεδα της ύπαρξης επιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν παρατηρήσει ότι η άμυνα του οργανισμού τείνει να είναι πεσμένη σε περιόδους που οι ίδιοι είναι πολύ στρεσαρισμένοι, στεναχωρημένοι, κουρασμένοι, κλπ. Η επιστήμη της ψυχο-νευρο-ανοσολογίας που αναπτύσσεται στις μέρες μας, βασίζεται στη διαπιστωμένη επίδραση ανάμεσα στο νευρικό και το ανοσολογικό σύστημα (αυτό που ονομάζουμε ‘άμυνα του οργανισμού’) και μελετά την σχέση ανάμεσα στις νοητικές διεργασίες και τη σωματική υγεία.

Μέσω της ‘ψυχοσωματικής οδού’, τα ανθοϊάματα γενικά μπορούν να προσφέρουν πολύ σημαντική βοήθεια στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, αφού συντελούν στη γενικότερη ψυχο-νοητική γαλήνη και ευεξία.

Πλην όμως των ιδιαίτερων ιαμάτων που μπορεί να χρειάζεται κάποιος ανάλογα με την προσωπικότητά του και το είδος των προβλημάτων του, ορισμένα ανθοϊάματα αποδεικνύονται ιδιαίτερα κατάλληλα για την ενίσχυση ενός εξασθενημένου ανοσοποιητικού συστήματος. Έτσι, το ανθοΐαμα Echinacea της Flower Essence Society (Καλιφόρνια) για παράδειγμα, φέρνει «ακεραιότητα και συνοχή στον πυρήνα του είναι μας, ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού, διατήρηση μιας ισχυρής αίσθησης του Εαυτού, ειδικά όταν αντιμετωπίζει στρες ή ασθένεια»*. Το σύνθετο ίαμα Yarrow Environmental Solution δίνει «σωματική και ενεργειακή ζωντάνια, αυτοκαθοριζόμενη και ευπροσάρμοστη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού σε περιβαλλοντικές εντάσεις». Σαν περιβαλλοντικές εντάσεις αναφέρονται εδώ κυρίως η έκθεση σε διάφορες μορφές ακτινοβολίας (όπως πχ. αυτή στην οποία μας υποβάλλουν οι εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και θεραπευτικές μέθοδοι όπως η ακτινοθεραπεία). Τόσο το ανθοΐαμα της Echinacea όσο και ο συνδυασμός Yarrow Environmental Solution αποδεικνύονται εξαιρετικά, ιδίως στις σύγχρονες συνθήκες ζωής. Το ανθοΐαμα Self-Heal αναφέρεται στην «ενδυνάμωση των αυτο-ιαματικών ικανοτήτων του ατόμου», το Lavender στην απαλλαγή από την «υπερευαισθησία που οδηγεί στην νευρική εξάντληση και στο στρες που αυτό συνεπάγεται για το αμυντικό σύστημα», το Morning Glory στην αποδυναμωμένη ανοσοποιητική ανταπόκριση λόγω διατάραξης της σχέσης με τους φυσικούς βιολογικούς ρυθμούς (πχ. το ‘ξενύχτι’ σαν τρόπος ζωής), το Nasturtium στη μείωση της ζωτικότητας και της αμυντικής δύναμης του οργανισμού σαν συνέπεια ενός υπερβολικά διανοητικοποιημένου τρόπου ζωής, κλπ.

Συγχρόνως, το ανθοΐαμα του Bach Olive βοηθά όπου υπάρχει εξάντληση της φυσικής άμυνας λόγω υπερβολικής κούρασης και υπερκόπωσης, το Crab Apple προσφέρεται να ενισχύσει τις αυτο-αποτοξινωτικές ικανότητες του ατόμου, το Walnut θωρακίζει και προστατεύει το νου και την ενέργειά μας, κλπ.

 

__ __

*Οι εντός εισαγωγικών αναφορές είναι από το FES Quintessentials, Ανθοϊάματα που ενώνουν το Σώμα με την Ψυχή και από το Flower Essence Repertory: Immune Disturbances.