Ανθοϊάματα στην ολιστική ψυχοθεραπεία

Αρχική / Ανθοϊάματα στην ολιστική ψυχοθεραπεία

Τα Ανθοϊάματα, με κατάλληλη γνώση και χρήση, αποδεικνύουν ότι μπορούν να αποβούν καθοριστικά στη θετική εξέλιξη μιας ολιστικής ψυχοθεραπείας.

Στην ολιστική προσέγγιση της Μ. Αγγελή, εδώ και πολλά χρόνια τα ανθοϊάματα κατέχουν θεμελιώδη ρόλο.

Εφόσον τα συναισθήματα με τα οποία συνδέονται αιτιολογικά ή και απορρέουν από τα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα είναι γνωστά ή μπορούν να προσδιοριστούν, η δυνατότητα συσχέτισής τους με κατάλληλα ανθοϊάματα είναι αυτονόητη και προφανής. Η βοήθεια που μπορεί να αντληθεί από την χρησιμοποίηση των ανθοϊαμάτων στην ψυχοθεραπεία είναι, όπως δείχνει η εμπειρία, ανεκτίμητη.