Αρχές συστημικής θεραπείας

Αρχική / Αρχές συστημικής θεραπείας

 

Βασικές γνώσεις και θεωρήσεις της κλασσικής ψυχοθεραπείας και ιδιαίτερα της Συστημικής χρησιμοποιούνται συχνά στη μέθοδο αυτή. Στην Συστημική Προσέγγιση οφείλουμε σπουδαίες παρατηρήσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαντιδρούν μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται όσον αφορά τον τρόπο που συμπεριφέρονται, αισθάνονται, δημιουργούν την ταυτότητά τους, τους ρόλους, τις επιδιώξεις τους στη ζωή κλπ. Ειδικότερα η προσέγγιση που είναι γνωστή ως θεραπεία οικογένειας εστιάζεται ιδιαίτερα στις ενδοοικογενειακές αλληλεπιδράσεις και στην αποκωδικοποίηση των σημάτων και των τρόπων με τους οποίους δημιουργείται είτε ευεξία, καλή συνεργασία, αλληλοκατανόηση και ευτυχία ανάμεσα στα μέλη είτε αντίστροφα, εντάσεις, καταπίεση, παρεξηγήσεις, παθολογικοί τρόποι επηρεασμού του ενός από τον άλλον κλπ. Η προσέγγιση των προβλημάτων μέσα και από το συστημικό πρίσμα αντίληψης και αντιμετώπισης μπορεί να προσφέρει αναντικατάστατη βοήθεια. Αυτό μπορεί να πραγματοποιείται είτε με την άμεση φυσική παρουσία στη θεραπευτική διαδικασία των μελών της οικογένειας, του ζεύγους ή γενικά των ατόμων που συναποτελούν τον άμεσο ανθρώπινο κύκλο του ανθρώπου που αντιμετωπίζει προβλήματα είτε απλά μέσω της συνειδητοποίησης από το άτομο των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι αυτοί επιδρούν στη ζωή του και των συναισθηματικών δυναμικών των οποίων αυτός ή αυτή γίνεται μέρος, συχνά χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Ιδιαίτερα στα προβλήματα των παιδιών, η συστημική προσέγγιση αποδεικνύεται συνήθως αναντικατάστατη και καθοριστική.