Ολιστική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Αρχική / Ολιστική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Τα αποτελέσματα της ολιστικής ιατρικής είναι σε πολλούς πια καλά γνωστά. Τι θα συμβεί όμως αν οι ενεργειακές-εναλλακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιηθούν στην ψυχοθεραπεία; Αν μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να ξαναβρεί τους φυσιολογικούς ρυθμούς λειτουργίας του και να επιδιορθώσει τις βλάβες του, μήπως ανάλογα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες και στα προβλήματα του νου και της ψυχής;

Ο όρος Ολιστική Ψυχοθεραπεία έρχεται να χαρακτηρίσει αυτήν ακριβώς την τάση, του να χρησιμοποιηθούν οι ενεργειακές μέθοδοι σαν θεραπευτικά μέσα στην ψυχοθεραπεία.

Ολιστική ψυχοθεραπεία λοιπόν, είναι η ψυχοθεραπεία που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές και τους σκοπούς της ολιστικής προσέγγισης στη θεραπεία. Συνήθως χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή μεθόδων της ενεργειακής, συμπληρωματικής ή εναλλακτικής θεραπευτικής, για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της ψυχοθεραπείας. Αυτό μπορεί να σημαίνει π.χ. ότι ένας ψυχίατρος ή ψυχοθεραπευτής που ακολουθεί μια συγκεκριμένη μέθοδο ψυχοθεραπείας, μπορεί να συνδυάζει τη μέθοδο αυτή με μία ή περισσότερες συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες, είτε εφαρμόζοντάς τες ο ίδιος, αν έχει εκπαιδευτεί σε αυτές, είτε ζητώντας τη συμβολή αντίστοιχων εναλλακτικών θεραπευτών.

Η ψυχοθεραπεία, από τη φύση της, είναι κοντά σε πολλές από τις ολιστικές αρχές και ήδη από πολύ καιρό τις θεωρεί αυτονόητες. Έτσι λοιπόν:

  • Η αντιμετώπιση του προβλήματος σαν κάτι που αφορά τον σύνολο άνθρωπο και όχι απλά ένα μέρος του σώματός του (π.χ. του εγκεφάλου του)
  • η συσχέτιση των προβλημάτων με τον όλο τρόπο που ο άνθρωπος ζει, σκέπτεται και αισθάνεται,
  • η ανάγκη δημιουργίας μιας σχέσης εμπιστοσύνης, συμπάθειας και σεβασμού ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο,
  • η προϋπόθεση της ενεργού συμμετοχής του θεραπευόμενου στην διαδικασία και της ανάληψης από αυτόν προσωπικής ευθύνης για την κατάστασή του,
  • ο μη περιορισμός των στόχων της θεραπείας στην απλή απαλλαγή από κάποιο σύμπτωμα, αλλά η έμφαση στην ανάγκη συνολικής αναβάθμισης της προσωπικότητας,
  • η προσπάθεια αξιοποίησης της ψυχοθεραπείας στην κατεύθυνση της αυτοεξέλιξης και της αυτοπραγμάτωσης.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αρχές της ολιστικής προσέγγισης και είναι συγχρόνως θέματα που έχουν ανέκαθεν αποτελέσει στόχους των περισσότερων ψυχοθεραπευτικών σχολών.

Οσον αφορά την ολιστική πρακτική της πολυεπίπεδης αντιμετώπισης των προβλημάτων, είναι γνωστό το πόσο συχνά το ψυχολογικό πρόβλημα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σε πολλά επίπεδα συγχρόνως, όπως είναι το ενδοπροσωπικό, το διαπροσωπικό, το κοινωνικό, το πολιτισμικό.

Η στενή σχέση νου-σώματος εξάλλου, είναι εκ των πραγμάτων γνωστή στον ψυχοθεραπευτή, ο οποίος συχνά αντιμετωπίζει με ψυχολογικά μόνο μέσα, ασθένειες και συμπτώματα.


Για να πετύχει στόχους όπως οι παραπάνω, η ολιστική ψυχοθεραπεία επενδύει σημαντικό ενδιαφέρον στην ενεργειακή διάσταση του ανθρώπου και στη δυνατότητα παρέμβασης στη διάσταση αυτή με σκοπό την ψυχολογική θεραπεία. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι αυτός είναι ένας δρόμος πολύ αποτελεσματικός και πολλά υποσχόμενος, όσον αφορά την κατανόηση των ψυχολογικών προβλημάτων και τη θεραπεία τους επίσης.

Η ολιστική ψυχοθεραπεία λοιπόν, κατ’ αναλογία προς την ολιστική ιατρική, αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις γνώσεις και τις ανακαλύψεις της επιστήμης της ψυχολογίας καθώς και τις θεραπευτικές της δυνατότητες. Επιχειρεί όμως να τις διευρύνει, εξερευνώντας και ενεργειακά την ανθρώπινη φύση και εφαρμόζοντας ήπιες, φυσικές, ενεργειακές θεραπείες, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό και επωφελές. Αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας, επιχειρεί να υλοποιήσει το ιδανικό της ολιστικής ψυχικής υγείας.

Στην ολιστική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της Μαρίνας Αγγελή, ο όρος Ολιστική Ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται για να δηλώσει έναν συνδυασμό στοιχείων κλασσικής ψυχοθεραπείας με εναλλακτικές θεραπείες και προσεγγίσεις, πάνω στις αρχές της Ολιστικής Υγείας.

Η επικοινωνία στις συνεδρίες γίνεται απλά και άμεσα, μιλώντας και ακούγοντας με την καρδιά.

Οι ψυχιατρικές διαγνώσεις, όταν χρειάζονται, χρησιμεύουν απλά και μόνο για να καθοδηγήσουν σε μια πιο άμεση και στοχευμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση, ενώ αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν η ‘παθολογικοποίηση’ και η ‘ψυχιατρικοποίηση’ των περιστατικών και οι ‘ταμπέλες’ που μπορεί να στιγματίζουν και να αποθαρρύνουν τον άνθρωπο.

Στοιχεία και βασικές κατευθυντήριες αρχές της Συστημικής Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης αλλά και ένα βασικό πλαίσιο ψυχοδυναμικής καθώς και βασικές και ευρέως διαδεδομένες θεωρήσεις άλλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Παράλληλα, η ψυχολογική υποστήριξη και η βαθιά μετασχηματιστική του ψυχισμού επίδραση εναλλακτικών μεθόδων όπως τα Ανθοϊάματα λειτουργούν σαν μια πραγματική θεραπεία για την απαλλαγή από συμπτώματα και εγκατεστημένες ψυχολογικές δυσκολίες και βοηθούν στη διεύρυνση της αντίληψης και στην καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων και υγιέστερων ψυχικών συνηθειών.

Η κατάλληλη χρήση της Ομοιοπαθητικής, στις περιπτώσεις όπου μια εικόνα ομοιοπαθητικού φαρμάκου ή ομοιοπαθητικής ιδιοσυγκρασίας είναι ξεκάθαρα εμφανής, συμβάλλει πολύ καθοριστικά στην πρόοδο και την καλυτέρευση των καταστάσεων.

Ενεργειακές μέθοδοι όπως πχ το EFT και μέθοδοι όπως το EMDR και το BSP με άμεσο και εντυπωσιακό τρόπο απομακρύνουν τόσο το stress, μετατραυματικό ή άλλου τύπου, όσο και δυσλειτουργικά σχήματα σκέψης, συναισθήματος και συμπεριφοράς που μπορεί να έχουν ταλαιπωρήσει το άτομο είτε για σύντομα διαστήματα είτε και για πολλά χρόνια, συχνά για ολόκληρη τη ζωή του.

Η Θεραπευτική Ύπνωση βοηθά το άτομο να έρθει σε καλύτερη επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο και τα συναισθήματά του και να οραματιστεί και να υιοθετήσει νέους και καλύτερους τρόπους ζωής.

Οποιαδήποτε άλλης μορφής πρακτική πληροφορία ή κατεύθυνση που μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη μπορεί να παρασχεθεί ώστε να συμβάλει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.