Ομοιοπαθητική

Αρχική / Ομοιοπαθητική

Οι δυνατότητες και οι επιδράσεις της Ομοιοπαθητικής είναι λίγο ως πολύ γνωστές και πολλοί άνθρωποι προσφεύγουν σ’ αυτήν σαν σε ένα εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης σωματικών κυρίως παθήσεων. Αυτό που ίσως δεν είναι εξίσου γνωστό είναι ότι η Ομοιοπαθητική, όταν το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι κατάλληλα επιλεγμένο (similimum), στον κατάλληλο χρόνο (timing) και στην κατάλληλη δυναμοποίηση, μπορεί να ασκεί μια βαθιά ηρεμιστική και εξισορροπιστική επίδραση στον ψυχισμό, απαλλάσσοντας από βαθιές και χρόνιες καθηλώσεις και δυσκολίες και να αναβαθμίζει την κατάσταση του ανθρώπου.

Στην ολιστική ψυχοθεραπευτική προσέγγισή της, η Μαρίνα Αγγελή δεν αναλαμβάνει ομοιοπαθητικές θεραπείες σωματικών προβλημάτων υγείας. Σε περιπτώσεις όμως όπου η ψυχοδιανοητική εικόνα ενός ομοιοπαθητικού φαρμάκου διαγράφεται με καθαρό και σαφή τρόπο, μπορεί να προταθεί στον θεραπευόμενο η χρησιμοποίηση και του ομοιοπαθητικού αυτού φαρμάκου παράλληλα με τον συνδυασμό ανθοϊαμάτων που έχουν επιλεγεί, αφού συζητηθούν μαζί του οι ενδείξεις και τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου αυτού και ο ίδιος επιλέξει να το χρησιμοποιήσει.