Σύνδεσμοι

Αρχική / Σύνδεσμοι

Ανθοϊάματα

Ελληνική Ανθοϊαματική Εταιρεία, EAE
www.floweressences.gr

Ανθοϊάματα Μπαχ, Bach Flower Remedies
https://www.bachcentre.com/index.php
https://www.bacheducationalresource.org/en/

Flower Essence Society
http://www.flowersociety.org/
www.fesflowers.com

Pegasus Products Inc.
https://www.pegasusproducts.com/

Australian Bush Flower Essences
http://ausflowers.com.au/ABFE-Products/ABFE-Single-Essences/
http://ausflowers.com.au/ABFE-Products/ABFE-Remedies/
http://ausflowers.com.au/

Ελληνικά Ανθοελιξήρια από την Ειρήνη Δελημήτρου
http://www.flowerelixirs.gr/home.html

Spirit-in-Nature Essences
https://spirit-in-nature.com/

Himalayan Flower Enhancers
https://himalaya.com.au/

EMDR

INTERNATIONAL TRAUMA CENTER
http://www.emdr.gr/

EMDR EUROPE
http://emdr-europe.org/

EMDR Institute Inc.
http://www.emdr.com/

BSP

Brainspotting
https://brainspotting.com/

EFT

Gold Standard EFT (by Tina Craig)
https://eftcertification.com/about-eft.html
https://eftcertification.com/about-eft/2-uncategorised/34-eft-research.html

The Gary Craig Official EFT Training Centers
https://www.emofree.com/eft-tutorial/tapping-basics/how-to-do-eft.html
https://www.emofree.com/eft-tutorial/tapping-roots/aspects.html
https://www.emofree.com/eft-tutorial/tapping-roots/eft-testing.html
https://www.emofree.com/eft-tutorial/tapping-roots/events.html

Τεχνικές Συναισθηματικής Απελευθέρωσης EFT
http://www.eft.gr/

Συστημική ψυχοθεραπεία

European Family Therapy Association EFTA
http://www.europeanfamilytherapy.eu/what-is-family-therapy/
http://www.europeanfamilytherapy.eu/why-family-therapy/

Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου
www.akma.gr

Θεραπευτική Ύπνωση

European Association for Hypno Psychotherapy (EAHP)
http://hypno-psychotherapy.com/?page_id=8

European Association for Psychotherapy (EAP)
https://www.europsyche.org/contents/13144/hypno-psychotherapy.html