Ανθοϊάματα

Αρχική / Ανθοϊάματα

Tι είναι τα Ανθοϊάματα

Τα Ανθοϊάματα, όπως και η μέθοδος που βασίζεται στη χρήση τους, η αποκαλούμενη και ανθοθεραπεία, ανήκουν στις ενεργειακές ή εναλλακτικές προσεγγίσεις. Τα ενεργά συστατικά και ο τρόπος δράσης των ανθοϊαματικών σκευασμάτων δεν ανήκουν στο χώρο των φυτικών ούτε βεβαίως των χημικών φαρμάκων αλλά σε αυτόν των ενεργειακών θεραπειών και όπως συμβαίνει με όλες τις ενεργειακές/εναλλακτικές μεθόδους όπως πχ η Ομοιοπαθητική, ο Βελονισμός κλπ, η αποτελεσματικότητά τους διαπιστώνεται και αξιολογείται από τα αποτελέσματά τους.
Τα ανθοϊάματα έχουν σαφή ευεργετική επίδραση στην ψυχοδιανοητική κατάσταση του ανθρώπου και μπορούν να δώσουν πολύ αξιόλογη βοήθεια σε ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα. Ακόμα, είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για προφύλαξη από τις βλαβερές συνέπειες του στρες, με τις ποικίλες μορφές που αυτό εκδηλώνεται.

Όπως όμως συμβαίνει γενικά στις ολιστικές προσεγγίσεις, το φάσμα επιρροής και η στόχευση της προσέγγισης αυτής δεν εξαντλείται στην απαλλαγή από προβλήματα και συμπτώματα αλλά μπορεί να προεκτείνεται προς μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βελτίωση του επιπέδου ζωής. Έτσι, τα ανθοϊάματα μπορούν, αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, να βοηθήσουν εξαιρετικά στην αναβάθμιση της προσωπικότητας και να γίνουν καταλύτες σε μια διαδικασία αυτοεξέλιξης και αυτοπραγμάτωσης, ανάλογα με τις επιθυμίες και τους στόχους ζωής του ατόμου.

Μεγάλη είναι η βοήθεια που μπορούν ακόμα να προσφέρουν, αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, στην επικοινωνία και στη βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπινων σχέσεων. Η συστηματική χρήση των κατάλληλων ανθοϊαμάτων αποφορτίζει σταδιακά την προσωπικότητα από ψυχολογικά τραύματα, από συσσωρευμένες ή και κληρονομημένες εντάσεις, από προβληματικές συνήθειες, μειονεξίες και ελλείψεις, και συχνά αποκαθιστά στον άνθρωπο την έκφραση ικανοτήτων που έχουν «μπλοκαριστεί» ή βοηθά να καλλιεργηθούν ικανότητες που δεν έχουν καν αναπτυχθεί.

Ενδεικτικά, σαν παραδείγματα, μπορούμε να αναφέρουμε ανθοϊάματα που βοηθούν στο να απαλλαγεί κανείς από τους φόβους του, να αυξήσει τον δυναμισμό και την αυτοπεποίθησή του, να ωριμάσει τη σκέψη του, να ενδυναμώσει τη θέλησή του, να αφυπνίσει και να στοχοκατευθύνει τη δημιουργικότητά του και ακόμα ανθοϊάματα που προάγουν την υπομονή, την έκφραση και την εκτόνωση του θυμού, την κατανόηση του άλλου, την αυτοέκφραση, την επικοινωνία.

Για περισσότερο εξειδικευμένες ανάγκες και ενδιαφέροντα, μπορούμε να αναφερθούμε σε ανθοϊάματα που προάγουν την πνευματική και την κοινωνική ευαισθησία και αντίληψη, τις διαισθητικές ικανότητες, την συναισθηματική νοημοσύνη αλλά και γενικά τη δυνατότητα του να προσεγγιστούν ένα πλήθος από διαφορετικά αντιληπτικά και μαθησιακά πεδία και τομείς.
Με τα ανθοϊάματα οι ψυχολογικές αλλαγές πραγματοποιούνται βαθμιαία εσωτερικά, χωρίς καμία προσπάθεια ή συνειδητή συμμετοχή του ατόμου που τα χρησιμοποιεί. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι σημαντική η στάση του ατόμου ως προς αυτά, δεν επηρεάζονται δηλαδή τα αποτελέσματα από το αν ο άνθρωπος πιστεύει στην αποτελεσματικότητα των ανθοϊαμάτων και αν είναι θετικά προδιατεθειμένος απέναντι σ’ αυτά. Γι’ αυτό άλλωστε, όπως είναι γνωστό, έχουμε αποτελέσματα σε βρέφη, σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κωματώδεις καταστάσεις, σε ζώα, ακόμα και σε φυτά.

Aν όμως ο άνθρωπος συμβαίνει να είναι και συνειδητά προσανατολισμένος προς μια κατεύθυνση βελτίωσης του εαυτού του και της ζωής του, όπως π.χ. συμβαίνει συνήθως στη διάρκεια μιας ψυχοθεραπείας, οι δυνατότητες αξιοποίησης των ανθοϊαμάτων φυσικά αυξάνονται, καθώς είναι κανείς τότε σε θέση να διακρίνει και να συμπορευτεί συνειδητά με τις ενεργειακές αλλαγές που αυτά επιφέρουν στην κατάστασή του και να επωφεληθεί μονιμότερα και σε μεγαλύτερη έκταση από αυτές τις αλλαγές.

Tρόπος παρασκευής και χρήσης των Aνθοϊαμάτων

Τα ανθοϊάματα προκύπτουν από την τοποθέτηση υγιών, ώριμων λουλουδιών συγκεκριμένων φυτών σε νερό και την έκθεσή τους στον ήλιο για ορισμένες ώρες και μόνον λίγα από αυτά παρασκευάζονται με τη μέθοδο του βρασμού. Στη συνέχεια το νερό αναμεμειγμένο με αλκοόλ (σύνηθως μπράντυ), το οποίο χρησιμοποιείται σαν φυσικό συντηρητικό, αποτελεί το μητρικό διάλυμα για την παρασκευή της μορφής με την οποία το ανθοΐαμα συνήθως θα καταναλωθεί.

Μερικές σταγόνες που λαμβάνονται 3-4 φορές την ημέρα είναι η συνήθης πρακτική λήψης για τα περισσότερα ανθοϊάματα. Η διάρκεια της ενδεδειγμένης χρήσης τους μπορεί να ποικίλει από την εφ’ άπαξ λήψη μέχρι εβδομάδες ή και μήνες (σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και χρόνια), ανάλογα με το πρόβλημα.

Δεν δημιουργούν παρενέργειες στον οργανισμό και είναι ασφαλής η λήψη τους σε όλες τις περιπτώσεις και σε κάθε ηλικία, χωρίς να εξαιρούνται ευαίσθητες ομάδες όπως οι έγκυοι, τα βρέφη, οι πολύ ηλικιωμένοι ή οι βαριά άρρωστοι.

Η χρήση τους δεν παρουσιάζει προβλήματα αν γίνεται συγχρόνως με άλλα φάρμακα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά, καθώς τα ανθοϊάματα δεν συνεργούν χημικά, δεν εμποδίζουν ούτε επηρεάζουν τη δράση φαρμάκων, αντίθετα δε η ωφέλεια που μπορεί να δώσουν σε αυτά είναι πολύ μεγάλη. Πραγματικά, τα ανθοϊάματα μπορούν, με κατάλληλη χρήση, να απαλύνουν παρενέργειες και να κάνουν καλύτερα ανεκτές πολλές φαρμακευτικές θεραπείες στον οργανισμό.

Tα ανθοϊάματα Μπαχ (Bach Flower Remedies)

Τα ανθοϊάματα που είναι περισσότερο γνωστά στη χώρα μας αλλά και γενικότερα, είναι τα Ιάματα του Μπαχ (Bach). Τα ανθοϊάματα αυτά καλύπτουν ένα βασικό φάσμα αναγκών και απαιτήσεων στις σύγχρονες συνθήκες ζωής. Αν η επιλογή τους είναι εύστοχη, τα αποτελέσματά τους είναι σημαντικά. Αν τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει κάποιος είναι απλά, το να επιλέξει κατάλληλα ανθοϊάματα είναι εύκολο, σε πιο περίπλοκες όμως καταστάσεις, ένας βαθμός αυτογνωσίας και ικανότητας ανάλυσης των προβλημάτων, συχνά με τη βοήθεια ειδικού, είναι απαραίτητα.

Tα ανθοϊάματα μετά τον Bach: Flower Essences, Gem Elixirs, Starlight Elixirs

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η γνώση και η χρήση των ανθοϊαμάτων επεκτάθηκε και γνώρισε σημαντική εξάπλωση αλλά και συγχρόνως εμπλουτίστηκε με ένα μεγάλο αριθμό νέων ανθοϊαμάτων που έχουν ήδη διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες της μεθόδου. Στα 38 ανθοϊάματα του Δρ. Bach έχουν ήδη προστεθεί τα ανθοϊάματα της Καλιφόρνιας, του Pegasus, της Αυστραλίας, και πολλά άλλα.

Αντί του όρου «ανθοΐαμα» («flower remedy») που είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά από τον Ε. Bach οι νεώτερες ανακαλύψεις χρησιμοποιούν τον δύσκολα μεταφράσιμο στη γλώσσα μας όρο «flower essence» («πεμπτουσία του άνθους»). Εκτός από τα ιάματα που προέρχονται από άνθη υπάρχουν τώρα και ιάματα από άλλα υλικά, όπως π.χ. κρυστάλλους και διάφορα είδη πετρωμάτων, τα λεγόμενα gem elixirs, κ.α..

Ενα αρκετά πλούσιο συγγραφικό υλικό σχετικά με τα ανθοϊάματα και εκπαιδευτικά προγράμματα σε πολλά μέρη του κόσμου προσφέρονται για όσους θέλουν να γνωρίσουν αυτό το νέο και πολλά υποσχόμενο ενεργειακό σύστημα. Λόγω της σημαντικότητας των αποτελεσμάτων της, η μέθοδος αυτή έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον μέρους της επιστημονικής κοινότητας και αρχίζει έτσι να συστηματοποιείται η έρευνα από πλευράς όσων γιατρών και επαγγελματιών του χώρου της υγείας φαίνονται να κατανοούν τα οφέλη και τις δυνατότητες της θεραπείας με τη χρήση ανθοϊαμάτων (Ανθοθεραπείας).

Προέλευση της Aνθοθεραπείας

Η Ανθοθεραπεία εμφανίζεται στην εποχή μας κατά τη δεκαετία του 1930, μέσα από τις εργασίες του Άγγλου γιατρού Ε. Bach.

Ο Ε. Bach (1886-1936), παθολόγος και βακτηριολόγος στο Λονδίνο και αργότερα επίσης ομοιοπαθητικός γιατρός, πριν ασχοληθεί με τις θεραπευτικές ιδιότητες των λουλουδιών είχε γίνει γνωστός κυρίως από την ανακάλυψη ενός αριθμού εμβολίων σχετικά με χρόνιες εντερικές παθήσεις. Η αγάπη του για τη φύση και οι αναζητήσεις του για πιο φυσικές μεθόδους θεραπείας κατέληξαν στο να δημιουργήσει προς το τέλος της ζωής του το σύστημα των ανθοϊαμάτων που φέρει το όνομά του.

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον τρόπο με τον οποίο ο Ε. Bach ανακάλυψε τη μέθοδό του. Πιθανά επηρεασμένος από τον Παράκελσο και τις εργασίες του Rudolf Steiner, είναι γνωστό ότι είχε αρχικά προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το νερό που συνέλεγε από τις δροσοστάλες των λουλουδιών. Από τους άμεσους συνεργάτες του γνωρίζουμε ότι ο Bach βίωσε ο ίδιος προσωπικά και με ένταση τις αρνητικές ψυχοδιανοητικές καταστάσεις που τα ιάματά του είναι σε θέση να εξισορροπούν και είχε τη ικανότητα να οδηγείται διαισθητικά προς εκείνο το φυτό του οποίου τα άνθη είχαν τη δυνατότητα να τον ανακουφίσουν. Ήταν άνθρωπος με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και με πολύ ανεπτυγμένες τις ιδιότητες που ονομάζουμε «διαισθητικές».

Αυτός ο ασυνήθιστος τρόπος με τον οποίο ανακάλυψε τα ιάματά του ο E. Bach, τρόπος πολύ ανάλογος με τις διαισθητικές μεθόδους που χρησιμοποιούν και σήμερα οι ανά τον κόσμο ερευνητές και κατασκευαστές ανθοϊαμάτων, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ασυνήθιστος στη φύση. ΄Οσοι έχουν ζήσει στην εξοχή γνωρίζουν ότι πολύ συχνά τα ζώα, όταν είναι άρρωστα, αναζητούν συγκεκριμένα φυτά σαν τροφή τους, φυτά που συμβαίνει να είναι ακριβώς αυτά που χρειάζονται για να θεραπευτούν. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει σε πολύ μικρά παιδιά, αν αφεθούν ελεύθερα στην εξοχή. Φαίνεται ότι τα ζωντανά συστήματα έχουν την ικανότητα να αισθάνονται συχνά ποιες ποιότητες πρόκειται να λειτουργήσουν θετικά για την κατάστασή τους, ικανότητα που συχνά παρεμποδίζεται και ατονεί κάτω από την κυριαρχία της λογικής αναλυτικής σκέψης.

Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο ρόλος των λουλουδιών στη θεραπεία και την εξισορρόπηση των καταστάσεων της ψυχής δεν είναι κάτι που πρωτοανακάλυψε η εποχή μας, αλλά ότι συναντάται επίσης σε αρχαίες, ευρύτατα διαδεδομένες κάποτε γνώσεις και πρακτικές. ΄Ιχνη τέτοιων πρακτικών έχουν ενδεχόμενα επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας, με τη μορφή συνηθειών και εθίμων. Αναφέρουν για παράδειγμα, ότι δεν είναι ίσως τυχαίο το ότι δεχόμαστε ή προσφέρουμε λουλούδια στις σημαντικές στιγμές της ζωής μας, συχνά μάλιστα συγκεκριμένα είδη από αυτά.

Αναφορές στη χρήση ανάλογων ενεργειών τόσο του φυτικού, με τη μορφή των ανθέων, όσο και του ορυκτού βασιλείου με χρησιμοποίηση κρυστάλλων, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων και μετάλλων για λόγους κάθαρσης και ενδυνάμωσης, ο προσεκτικός αναγνώστης συναντά σε πολλά αρχαία κείμενα, όπως π.χ. στη Βίβλο. Στον πασίγνωστο 50ο (N’, στίχος 7) Ψαλμό του ο Δαϋίδ, νοιώθοντας βαριά ενοχή και παρακαλώντας το Θεό να τον απαλλάξει από αυτήν, γράφει: «Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι»(«Θα με ραντίσεις με ύσσωπο και θα καθαριστώ, θα με πλύνεις και θα γίνω πιο λευκός από το χιόνι»). Ο ύσσωπος, σαν φυτό, χρησιμοποιείται σε δυσπεψίες, αναπνευστικά προβλήματα, δερματικές εκχυμώσεις και θεραπεία των πληγών. Το νερό όμως του ανθοϊάματος του ύσσωπου είναι σήμερα το ισχυρότερο γνωστό ανθοΐαμα για την ανακούφιση από τα αισθήματα ενοχής!…

Eφαρμογές

Τα ανθοϊάματα που είναι διαθέσιμα σήμερα είναι εξαιρετικά πολυάριθμα και ανταποκρίνονται σε ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα απαιτήσεων όσον αφορά τη θεραπεία και την εξέλιξη στον ψυχολογικό, διανοητικό, σωματικό, πνευματικό, κοινωνικό τομέα καθώς και αυτόν της οικολογικής συνείδησης. Όσοι έχουν σε κάποιο βαθμό εξοικειωθεί με τη χρήση τους, θεωρούν ότι είναι «εκ των ων ουκ άνευ» στη θεραπεία ιδιαίτερα των ψυχολογικών προβλημάτων.

 

«Δεν υπάρχει πραγματική θεραπεία αν δεν υπάρξει αλλαγή στάσης, ειρήνη στο νου και εσωτερική ευτυχία» -Ε. Μπαχ