Ενεργειακή Ψυχολογία, EFT

Αρχική / Ενεργειακή Ψυχολογία, EFT

Με τον όρο Ενεργειακή Ψυχολογία αναφερόμαστε στις θεωρήσεις και τις μεθόδους εκείνες που βασίζονται στην αρχή της άμεσης σχέσης νου-σώματος για να κατανοήσουν και να βελτιώσουν την ανθρώπινη λειτουργικότητα. Στις μεθόδους αυτές ανήκουν η Thought Field Therapy (TFT), η Emotional Freedom Technique (EFT), η Be Set Free Fast (BSFF), η Tapas Acupressure Technique (TAT) κ.α.

Η πιο γνωστή και διαδεδομένη ανάμεσα στις μεθόδους αυτές είναι η Emotional Freedom Technique, περισσότερο γνωστή ως EFT. Χρησιμοποιεί τις απολήξεις των ενεργειακών μεσημβρινών στο φυσικό σώμα (γνωστών στους περισσότερους από την πρακτική του βελονισμού) για να πραγματοποιήσει θετικές αλλαγές και εξελίξεις στην ψυχολογία και στα συναισθήματα, στο νου και στις αρνητικές νοητικές πεποιθήσεις ή και στο ίδιο το σώμα και σε διάφορα σωματικά συμπτώματα στο βαθμό που αυτά συνδέονται με τον ψυχισμό και τις αντιλήψεις. Η μέθοδος δεν χρησιμοποιεί βελόνες όπως ο βελονισμός αλλά ελαφρά χτυπήματα με τις άκρες των δακτύλων στα σημεία που αντιστοιχούν στις απολήξεις των ενεργειακών μεσημβρινών. Δημιουργημένη από τον Gary Craig και αποτελώντας μια απλουστευμένη και πιο εύχρηστη εξέλιξη της Thought Field Therapy (TFT) του Roger Callahan, η μέθοδος αυτή είναι πολύ δημοφιλής και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη καθώς μπορεί να διδαχθεί και να εφαρμοστεί όχι μόνον από ειδικευμένους θεραπευτές αλλά σε κάποιο βαθμό και από τον καθένα. Συνιστά ένα απλό και αποτελεσματικό μέσον αντιμετώπισης του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων, προβληματικών νοητικών πεποιθήσεων και δυσλειτουργικών σχημάτων συμπεριφοράς (patterns). Τα αποτελέσματα είναι συνήθως άμεσα ορατά και αντιληπτά και οι αλλαγές που προκύπτουν μόνιμες.

Η φιλοσοφία πίσω από την πρακτική της EFT είναι ότι κάθε φορά που βιώνουμε μια δυσάρεστη ή τραυματική εμπειρία, τα αποτελέσματα δεν περιορίζονται μόνο στο νου και στην νοητική αντίληψη αλλά ‘αποτυπώνονται’ στο σώμα και παραμένουν εγκλωβισμένα εκεί, αποτελώντας πλέον μέρος του συστήματος του οργανισμού μας, μπλοκάροντας μεσημβρινούς και διαταράσσοντας τη ροή της ενέργειας μέσα μας. Κάθε φορά που η φύση των συνθηκών της ζωής μας θυμίζει συνειδητά ή ασυνείδητα την συγκεκριμένη τραυματική εμπειρία (ή ένα συγκεκριμένο είδος επαναλαμβανόμενων τραυματικών εμπειριών), ενεργοποιείται αυτόματα μέσα μας η αρχική μας ψυχολογική αντίδραση, με αποτέλεσμα να νοιώθουμε ξανά όπως τότε που συνέβη το τραυματικό γεγονός και να αντιδρούμε επαναλαμβάνοντας μια οδυνηρή για μας, προβληματική και περιοριστική συμπεριφορά.
Σύμφωνα με την EFT, και γενικότερα με τις μεθόδους της λεγόμενης ενεργειακής ψυχολογίας, η ψυχολογική επεξεργασία τέτοιων προβλημάτων δεν μπορεί να είναι ριζική και οριστική αν δεν συνοδευτεί και με εργασία στο φυσικό σώμα, με απομάκρυνση των μπλοκαρισμάτων και ‘επιδιόρθωση’ της ροής της ενέργειας μέσα στο φυσικό σώμα – και όχι μόνο στον νου και στην αντίληψη, όπως επιχειρεί να κάνει η κλασσική ψυχοθεραπεία. Τα αποτελέσματα των μεθόδων αυτών είναι αρκετά εντυπωσιακά ώστε να διεκδικούν το να συμπεριληφθούν στις λεγόμενες ‘θεραπείες που αποδεικνύονται μέσω των αποτελεσμάτων τους’ (evidence based treatments). Το 2016 η μέθοδος TFT (Thought Field Therapy) αξιολογήθηκε* από τον αμερικανικό οργανισμό NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, το Αμερικανικό Εθνικό Κατάλογο των εμπειρικά μέσω των αποτελεσμάτων τους αποδεικνυόμενων θεραπειών) ως εμπειρικά αποδεικνυόμενη θεραπεία (evidence-based treatment).

__ __

*«Taken as a body of knowledge, these findings suggest that EP meets the criteria for evidenced-based treatment. In fact, in 2016, TFT (Thought Field Therapy) was validated by NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, a division of SAMHSA in the U.S.) as an evidence-based treatment» (https://www.energypsych.org/page/AboutEPv2)